Novosadski je...

…biti fin, šetati kejom, reći dobar dan.









Naši

prijatelji: