Novosadski je...

…biti fin, šetati kejom, reći dobar dan.

Naši

prijatelji: